Projekter

Igangværende projekter omhandler design og vedligeholdelse af en ekstern- og en intern hjemmeside for Lokalbus A/S. Den eksterne del er offentlig tilgængelig medens den interne del kræver login med bruger ID og password. Den interne del er en omfatende sag med flere hundrede dokumentsider og anvendes som dagligt opslagsværk for virksomhedens 300 ansatte.

Et andet projekt omhandler Landsbyforeningen Gørslev & Omegn. Disse sider er lavet i Word Press, hvor det ikke er nødvendigt at kode i HTML, PHP etc. Her fungerer jeg som webmaster, der sørger for at lægge indkommende indlæg ind på siderne, der også fungerer som en portal for områdets foreninger og institutioner.

Et tredie projekt er Gørslev Idrætsforening. Det er lavet omkring en købt template på Internettet. Foreningen er imidlertid vokset fra siderne og der arbejdes lige nu på noget bedre.

Private hjemmesider, herunder Bøgedal - en hjemmeside af Lykke og Poul Erik Jensen. Denne skal omredigeres til et bedre format/design og bliver et spændende projekt, hvor der indgår video, foto galleri, formular data og emner inden for loppemarked, fåreavl, juletræssalg og pyntegran, landmålervirksomhed, lokalpolitik, russiske feriebørn og om dem selv.

Read more Comments

© 2018 www.web11.dk